Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông TRAMECO

Gối cầu, Gối chậu cố định OVM – Sp06

goi cau chau co dinh Gối chậu cố định OVM Sp06
Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại:
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su: Gối cao su cốt bản thép cố định và gối chậu.
Xuất Xứ: OVM, Trung Quốc và Việt Nam.