Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông TRAMECO

Gối cầu làm bằng vật liệu gì?

Các bác cho em hỏi gối cầu làm băng vật liệu gì ,do yêu cầu về hệ kết cấu lên có gối cố định gối di động vấy sự khác nhau khi chế tạo các gối này như thế nào.

trả lời câu hỏi này:
gối cầu chỉ là cái kê dưới đầu dầm mà o hỏng,giúp cho đầu dầm di chuyển dẽ ràng khi có tải,giãn nỏ nhiệt,bằng thép,cao su….

Gối cầu cao su tham gia chống đống đất, hấp thu năng lượng rung động nhưng hầu như trong quy trình và quá trình thiết kế ở Việt Nam không xét đến. Hầu hết nhà cao tầng ở Nhật đều có gối “nhà” cao su

goi cau