Neo Dự Ứng Lực

Neo cáp dự ứng lực. cung cấp các lọai neo dự ứng lực

Mô tả chung: Neo  cáp Dự Ứng Lực tròn đế vuông

 • Neo loại tròn có nêm neo sử dụng một lần.
 • Nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo
 • tuổi thọ làm việc của neo dự ứng lực là suốt đời cầu.
 • Loại này được tiêu thụ với lượng lớn, yêu cầu khả năng chịu tải cao.

Mô tả chung: Neo dự ứng lực công cụ

 • Loại nêm neo sử dụng nhiều lần.
 • Sau mỗi lần kéo, cáp được giữ chặt trong bê tông còn neo được tháo ra để sử dụng lại nhiều lần khác.
 • Ngoài yêu cầu chịu tải, loại này còn cần có chất lượng bề mặt để có thể dễ dàng tháo ra sau mỗi lần kéo.
 • Neo cáp dự ứng lực có tác dụng neo cáp chặt vào bê tông sau khi cắt cáp, không làm mất mát ứng suất trong bê tông trong quá trình thi công và khai thác.

Có rất nhiều loại neo, tùy vào chức năng của chúng, có thể chia thành hai loại neo chủ động và neo bị động, một bộ neo chủ động thông thường bao gồm: Đế neo, đầu neo, nêm, lò xo, lỗ bơm vữa. Neo cáp dự ứng lực được áp dụng rộng rãi trong các giao thông xây dựng cầu cống, nhà cao tầng

neo du ung luc


Thông số kỹ thuật:


Neo  đế tròn

Mô tả chung:

 • Neo dự ứng lực loại tròn có nêm neo sử dụng một lần.
 • Nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo
 • tuổi thọ làm việc của neo dự ứng lực là suốt đời cầu.
 • Loại này được tiêu thụ với lượng lớn, yêu cầu khả năng chịu tải cao.

Mô tả chung: Neo cáp dự ứng lực đế tròn

 • Loại nêm neo sử dụng nhiều lần.
 • Sau mỗi lần kéo, cáp được giữ chặt trong bê tông còn neo được tháo ra để sử dụng lại nhiều lần khác.
 • Ngoài yêu cầu chịu tải, loại này còn cần có chất lượng bề mặt để có thể dễ dàng tháo ra sau mỗi lần kéo.
 • Neo cáp dự ứng lực có tác dụng neo cáp chặt vào bê tông sau khi cắt cáp, không làm mất mát ứng suất trong bê tông trong quá trình thi công và khai thác.

Có rất nhiều loại neo tùy vào chức năng của chúng, có thể chia thành hai loại neo chủ động và neo bị động, một bộ neo chủ động thông thường bao gồm: Đế neo, đầu neo, nêm, lò xo, lỗ bơm vữa. Neo cáp dự ứng lực được áp dụng rộng rãi trong các giao thông xây dựng cầu cống, nhà cao tầng

[/one_half]

neo du ung luc tron


Thông số kỹ thuật:


Neo cáp dự ứng lực ép đầu chết

Mô tả chung:

 • Neo ứng lực loại tròn có nêm neo sử dụng một lần.
 • Nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo
 • tuổi thọ làm việc của neo dự ứng lực là suốt đời cầu.
 • Loại này được tiêu thụ với lượng lớn, yêu cầu khả năng chịu tải cao.

Mô tả chung: neo dự ứng lực ép đầu chết

 • Loại nêm neo sử dụng nhiều lần.
 • Sau mỗi lần kéo, cáp được giữ chặt trong bê tông còn neo được tháo ra để sử dụng lại nhiều lần khác.
 • Ngoài yêu cầu chịu tải, loại này còn cần có chất lượng bề mặt để có thể dễ dàng tháo ra sau mỗi lần kéo.
 • Neo cáp dự ứng lực có tác dụng neo cáp chặt vào bê tông sau khi cắt cáp, không làm mất mát ứng suất trong bê tông trong quá trình thi công và khai thác.

Có rất nhiều loại neo tùy vào chức năng của chúng, có thể chia thành hai loại neo chủ động và neo bị động, một bộ neo chủ động thông thường bao gồm: Đế neo, đầu neo, nêm, lò xo, lỗ bơm vữa. Neo cáp dự ứng lực được áp dụng rộng rãi trong các giao thông xây dựng cầu cống, nhà cao tầng

[/one_half]

neo cap du ung luc
neo du ung luc chu p


Thông số kỹ thuật:


Neo  nối

Mô tả chung:

 • Dự ứng lực loại tròn có nêm neo sử dụng một lần.
 • Nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo
 • tuổi thọ làm việc của neo dự ứng lực là suốt đời cầu.
 • Loại này được tiêu thụ với lượng lớn, yêu cầu khả năng chịu tải cao.

Mô tả chung: neo dự ứng lực công cụ

 • Loại nêm neo sử dụng nhiều lần.
 • Sau mỗi lần kéo, cáp được giữ chặt trong bê tông còn neo được tháo ra để sử dụng lại nhiều lần khác.
 • Ngoài yêu cầu chịu tải, loại này còn cần có chất lượng bề mặt để có thể dễ dàng tháo ra sau mỗi lần kéo.
 • Neo cáp có tác dụng neo cáp chặt vào bê tông sau khi cắt cáp, không làm mất mát ứng suất trong bê tông trong quá trình thi công và khai thác.

Có rất nhiều loại neo tùy vào chức năng của chúng, có thể chia thành hai loại neo chủ động và neo bị động, một bộ neo chủ động thông thường bao gồm: Đế neo, đầu neo, nêm, lò xo, lỗ bơm vữa. Neo cáp được áp dụng rộng rãi trong các giao thông xây dựng cầu cống, nhà cao tầng

[/one_half]

neo cap du ung luc


Thông số kỹ thuật:


Neo Ứng Lực Dẹt

Mô tả chung:

 • Neo Dự ứng lực loại tròn có nêm neo sử dụng một lần.
 • Nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo
 • tuổi thọ làm việc của neo dự ứng lực là suốt đời cầu.
 • Loại này được tiêu thụ với lượng lớn, yêu cầu khả năng chịu tải cao.

Mô tả chung:  Neo cáp dự ứng lực công cụ

 • Loại nêm neo sử dụng nhiều lần.
 • Sau mỗi lần kéo, cáp được giữ chặt trong bê tông còn neo được tháo ra để sử dụng lại nhiều lần khác.
 • Ngoài yêu cầu chịu tải, loại này còn cần có chất lượng bề mặt để có thể dễ dàng tháo ra sau mỗi lần kéo.
 • Neo cáp có tác dụng neo cáp chặt vào bê tông sau khi cắt cáp, không làm mất mát ứng suất trong bê tông trong quá trình thi công và khai thác.

Có rất nhiều loại neo tùy vào chức năng của chúng, có thể chia thành hai loại neo chủ động và neo bị động, một bộ neo chủ động thông thường bao gồm: Đế neo, đầu neo, nêm, lò xo, lỗ bơm vữa. Neo cáp được áp dụng rộng rãi trong các giao thông xây dựng cầu cống, nhà cao tầng

[/one_half]

neo du ung luc det
neo du ung luc bm
neo du ung luc


Thông số kỹ thuật:


Neo  nối vòng

Mô tả chung:

 • Neo Dự ứng lực loại tròn có nêm neo sử dụng một lần.
 • Nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo
 • tuổi thọ làm việc của neo dự ứng lực là suốt đời cầu.
 • Loại này được tiêu thụ với lượng lớn, yêu cầu khả năng chịu tải cao.

Mô tả chung: dự ứng lực công cụ

 • Loại nêm neo sử dụng nhiều lần.
 • Sau mỗi lần kéo, cáp được giữ chặt trong bê tông còn neo được tháo ra để sử dụng lại nhiều lần khác.
 • Ngoài yêu cầu chịu tải, loại này còn cần có chất lượng bề mặt để có thể dễ dàng tháo ra sau mỗi lần kéo.
 • Neo cáp có tác dụng neo cáp chặt vào bê tông sau khi cắt cáp, không làm mất mát ứng suất trong bê tông trong quá trình thi công và khai thác.

Có rất nhiều loại neo tùy vào chức năng của chúng, có thể chia thành hai loại neo chủ động và neo bị động, một bộ neo chủ động thông thường bao gồm: Đế neo, đầu neo, nêm, lò xo, lỗ bơm vữa. Neo cáp được áp dụng rộng rãi trong các giao thông xây dựng cầu cống, nhà cao tầng

[/one_half]

neo cap du ung luc


Thông số kỹ thuật:


Neo công tác đơn

Mô tả chung:

 • Hiện tại chưa có mô tả cho sản phẩm này.

neo cap du ung luc


Thông số kỹ thuật:


Neo công cụ

Mô tả chung:

 • Dự ứng lực loại tròn có nêm neo sử dụng một lần.
 • Nêm neo được chôn chặt trong bê tông sau khi kéo
 • tuổi thọ làm việc của neo dự ứng lực là suốt đời cầu.
 • Loại này được tiêu thụ với lượng lớn, yêu cầu khả năng chịu tải cao.

Mô tả chung: Neo ứng lực công cụ

 • Loại nêm neo sử dụng nhiều lần.
 • Sau mỗi lần kéo, cáp được giữ chặt trong bê tông còn neo được tháo ra để sử dụng lại nhiều lần khác.
 • Ngoài yêu cầu chịu tải, loại này còn cần có chất lượng bề mặt để có thể dễ dàng tháo ra sau mỗi lần kéo.
 • Neo cáp có tác dụng neo cáp chặt vào bê tông sau khi cắt cáp, không làm mất mát ứng suất trong bê tông trong quá trình thi công và khai thác.

Có rất nhiều loại neo tùy vào chức năng của chúng, có thể chia thành hai loại neo chủ động và neo bị động, một bộ neo chủ động thông thường bao gồm: Đế neo, đầu neo, nêm, lò xo, lỗ bơm vữa. Neo cáp được áp dụng rộng rãi trong các giao thông xây dựng cầu cống, nhà cao tầng

[/one_half]

neo du ung luc


Thông số kỹ thuật: Neo Du Ung Luc


Mọi chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ GIAO THÔNG.
Địa chỉ:  Số 121/11 Thái Hà - Đống Đa - HN Tel: (84-4)3-537-8888 Fax: (84-4)3-537-9527 Hotline: 0919807266 Email: info@trameco.com.vn Liên hệ ngay