Posts Tagged 'cau dam thep'

Tìm hiểu Gối cầu của dầm thép

Em đang làm 1 cái cầu thép liên hợp. Không biết cái gối cầu nó cấu tạo thế nào. Khối neo giữa đỉnh trụ và dầm thép có cấu tạo thế nào? Với cầu bê tông thì dùng 2 thanh phi 32 chôn trên đỉnh trụ và ngàm vào dầm, không hiểu với cầu thép thì thế nào?
Cái cầu này có 2 đoạn nhịp có độ dốc lên đến 11.4% và 14%, không hiểu bố trí gối cầu có ...

Chi tiết