Posts Tagged 'Gối cao su cốt bản thép GYZ và GJZ (OVM)'

Gối cao su cốt bản thép GYZ và GJZ (OVM)

tập đoàn trammeco bán các loại Gối Cầu, Gối cao su cốt bản thép GYZ và GJZ (OVM)

goi cau

goi-cao-su-cot-ban-thep-gyz-va-gjz-ovm

Khác với gối cao su cốt bản thép GJZF4 và GYZ4 thì gối cao su cốt bản thép GJZ và GYZ (OVM) cầu là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối cầu làm trung gian chịu ...

Chi tiết