Posts Tagged 'mau goi cau'

Gối cầu thép di động song hướng OVM – Sp03

goi cau thep dang di dong song huong OVM Gối cầu thép di động song hướng OVM   Sp03
Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại:
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, ...
Chi tiết