Posts Tagged 'mua Cáp dự ứng lực 15.24 – Sp06'

Cáp dự ứng lực 15.24 – Sp06

Cáp dự ứng lực 15.24 – Sp06

Cáp dự ứng lực 15.24 – Sp06 có cường độ cao, độ chùng thấp, đặc tính lý học nhất quán, đặc tính cuộn xoắn, nhằm nâng cao giới hạn đàn hồi và cường độ kéo,… Chỉ số dung sai trên khối lượng đơn vị theo tỷ lệ chiều dài thấp, tải trọng khi gãy rất cao, sức chịu lực cao, sức kháng mài mòn và sức kháng giảm ...

Chi tiết