Posts Tagged 'tac dung cua goi cau'

Gối cầu làm bằng vật liệu gì?

Các bác cho em hỏi gối cầu làm băng vật liệu gì ,do yêu cầu về hệ kết cấu lên có gối cố định gối di động vấy sự khác nhau khi chế tạo các gối này như thế nào.

trả lời câu hỏi này:
gối cầu chỉ là cái kê dưới đầu dầm mà o hỏng,giúp cho đầu dầm di chuyển dẽ ràng khi có tải,giãn nỏ nhiệt,bằng thép,cao su….

Gối cầu cao su tham gia chống đống đất, hấp thu ...

Chi tiết