Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Giao Thông TRAMECO

Tìm hiểu Gối cầu của dầm thép

Em đang làm 1 cái cầu thép liên hợp. Không biết cái gối cầu nó cấu tạo thế nào. Khối neo giữa đỉnh trụ và dầm thép có cấu tạo thế nào? Với cầu bê tông thì dùng 2 thanh phi 32 chôn trên đỉnh trụ và ngàm vào dầm, không hiểu với cầu thép thì thế nào?
Cái cầu này có 2 đoạn nhịp có độ dốc lên đến 11.4% và 14%, không hiểu bố trí gối cầu có cần biện pháp đặc biết gì không?
Có anh nào biết chỉ cho em với. Em cần có bản vẽ cấu tạo cụ thể. Nếu ai có bản vẽ Cad thì tốt quá. Trước đây toàn làm cầu dầm bê tông nên không rõ cái dầm thép nó liên kết với trụ thế nào.
PS: Em đang cần rất gấp, anh nào chia sẻ được thì em xin cám ơn rất nhiều.

goi cau

Trả lời câu hỏi cho bạn: